Adaptační kurz

Ve dnech 5. a 6.září žáci 6.A a 6.B vyrazili v doprovodu třídních učitelek  Mgr. Lenky Peníškové, Mgr. Angeliky Pokorné  a Mgr. Stanislavy  Motalové na adaptační kurz.

Bylo to  zcela  něco jiného  než sedět v lavicích a poznávat spolužáky v prostředí  mimo školu a rodičů. Základem většiny aktivit byl rozvoj spolupráce ve třídě. Bylo třeba do práce třídy zapojit všechny žáky, dát všem možnost najít si „svou parketu“, své „spřízněné duše“ ve třídě, a tak  se neustále  měnilo složení jednotlivých skupin tak, aby se potkal „každý s každým“, a to při různých aktivitách.

Tento kurz byl vhodnou metodou, jak nastartovat zdravé procesy v nově vznikající třídě a patří mezi jednu z nejlepších prevencí sociálně patologických jevů, kterou může škola ovlivnit. Je však třeba zdůraznit to, že třída je živý organismus, se kterým je třeba neustále pracovat. Adaptačním kurzem nic nekončí, naopak začíná.

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.