Co nabízí projekt „Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) škol zřízených MČ Praha 8“.

     

Naše škola je začleněna do projektu „Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) škol zřízených MČ Praha 8“.  Projekt je realizován za spolupráce Městské části Praha 8 a Evropské unie. Centrum poskytuje škole služby psychologa, logopeda, speciálního pedagoga a odborníka na integraci dětí cizinců. Služeb těchto odborníků mohou využívat žáci, pedagogové i rodiče dětí.

 Vzhledem k stále častější integraci žáků s různými zdravotními problémy, poruchami učení a chování, žáků pocházejících ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a dětí cizinců je důležité přistupovat k těmto skutečnostem s náležitou pozorností a individuální péčí.

Primární cílovou skupinou jsou tedy žáci. Projekt by jim měl napomoci k začleňování se do vzdělávacích programů a zároveň působit jako prevence předčasného opouštění vzdělávacího systému. Dalším cílem je prohloubení a získávání nových praktických znalostí pedagogů v oboru psychologie, speciální pedagogiky, logopedie a v problematice integrace dětí cizinců. Vybranými formami (mentoring, individuální konzultace, workshopy atd.) budou zvyšovány jejich praktické znalosti.

 V rámci řešení projektu bude vytvořena metodika pro práci se žáky se SVP. Metodika bude reflektovat specifika škol v Městské části Praha 8, jejich přizpůsobení se práci se žáky se SVP, zkušenosti pedagogů atd.

 Projekt je zajišťován těmito odborníky:

–          Psycholog

–          Logoped

–          Speciální pedagog

–          Specialista na integraci dětí cizinců

Manažerem a koordinátorem projektu je Ing. Lenka Pokorná. M: + 420 607 033 168; E: lenka.pokorna@praha8.cz

 Podpora žáků se SVP bude probíhat prostřednictvím asistence. Odborníci budou na základě konkrétních potřeb naší školy vykonávat dohodnuté činnosti. V případě jakýchkoli požadavků, nejasností či dotazů prosím kontaktujte manažera projektu.

 

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.