Třídní schůzky – úterý 17. září 2013

Třídní schůzky:

pro rodiče žáků 2. – 8. tříd od 17 hodin

pro rodiče žáků 9. tříd od 16,30

  V 16,30 se sejdou zástupci tříd s paní ředitelkou ve sborovně.

 Příspěvek na SRPŠ bude vybírán ve výši 300 Kč.

 

Milí rodičové.

Také letos Vám chceme v případě příznivého počasí nabídnout posezení u grilovaného buřtíku, čili jak pracovně říkáme

BUŘTOBRANÍ.

Po vyslechnutí všech informací od svého oblíbeného třídního učitele tedy sejděte na školní zahradu a nechte se i se svým dítkem pohostit grilovaným buřtíkem.

Aby se na všechny dostalo, popřípadě aby Vaše děti nemusely konzumovat zbylé buřtíky do konce týdne ve školní kuchyni, sdělte nám, zda přijdete a zda máme počítat i s Vaší ratolestí.

Prodej nealkoholického piva pro dospěláky bude opět zajištěn, takže snad nic nebrání našemu neformálnímu setkání.

 

 

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.