Běh Naděje

Ve čtvrtek 22. května 2014 od 17:00 do 18:00 hodin se jako každý rok pořádá Běh Naděje.

Běh Naděje je veřejná sbírka pořádaná každoročně za účelem získání finančních prostředků na léčbu onkologických onemocnění. Jedinečností této sbírky je, že nás zároveň chce přivést ke zdravému životnímu stylu. Veškeré náklady na pořádání běhu jsou hrazeny pořadateli. Výtěžek je v plné výši odevzdán na celorepublikové konto, odkud je rozdělen na konkrétní pomoc potřebným. Vyúčtování sbírky podléhá kontrole Magistrátu hl. města Prahy. Další informace naleznete na www.behnadeje.cz.

Propozice k organizaci závodu naleznete v tomto PDF dokumentu.

Humanitárních sbírek spojených s onkologickým onemocněním je v našem státě celá řada a je to dobře. Běh Naděje se ale od ostatních sbírek liší tím, že nás zve ke společnému sportovnímu zážitku, který je spojen s pomocí druhým. V loňském roce bylo vybráno 450.394Kč a za šest let trvání BN 3.393.542,- Kč. Žádný z účastníků nebude stát na stupních vítězů, ale zvýší naději potřebných. Přijďte.

Jakub Berka

Comments are closed.