Čtení prvňáků s osmáky

Žáci tříd  1. A  a 1. B se dne 5. května  sešli s žáky své patronátní 8. třídy při společné četbě.   Spolupracovali ve skupinách, které si vylosovali. Osmáci plnili úlohu koordinátorů každé skupiny.   Nejdříve prvňáci představili své oblíbené knihy od českých i zahraničních autorů. V každé skupině byla  vybrána kniha, ze které žáci  1. tříd a 8.třídy střídavě předčítali. Potom každá skupina společným úsilím  vytvářela plakát o knize i s ilustrací.  Na závěr členové čtenářských  skupin  vyhodnotili, jak se jim spolupracovalo, jak si rozdělili úkoly. Společné setkání u  pěkných knih nebylo jen o čtení, ale hlavně  o společných zážitcích a  kooperaci.

Zpracovala: Jaroslava Hrdličková

Dagmar Rauschová

Comments are closed.