Přírodovědný projekt LES třídy 1.A a 5. třídy

    Koncem krásného rozkvetlého měsíce května jsme se  věnovali tři dny projektu 1. stupně, jehož cílem  je rozvoj přírodovědné gramotnosti na téma LES.

První projektový den pracovala každá třída formou skupinové i individuální práce s pojmy a poznatky, které žáci již  věděli, které si doplnili z odborné literatury a  které vyzkoumali – pomocí ankety (5. třída) , měřením (obvodu kmene stromů na Okrouhlíku- 1. tř).

Druhý projektový den jsme se vydali na společný výlet do Parku Mirakulum v Milovicích. Děti ve smíšených skupinkách z obou tříd procházely interaktivní naučnou lesní stezkou, malou lesní ZOO a získávaly další zajímavé informace o lese.  O krásné zážitky nebyla nouze, děti se pobavily i na různých dřevěných atrakcích, včetně velkého hradu s podzemím. Děti z obou tříd společným sdílením a spoluprací našly nové kamarády.

Poslední projektový den každá třída zpracovala plakát shrnující poznatky a zážitky z poznávání a bádání na téma LES.  Obě třídy si je pak navzájem prezentovaly. S průběhem projektových dnů  a s výsledky byli spokojeni žáci i učitelé. Spolupráce obou tříd se vydařila a osvědčila.

 

Zpracovala: Jaroslava Hrdličková

 

Fotogalerii třídy naleznete zde.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.