Projekt 1. stupně – LES

Žáci 1. stupně se v průběhu měsíce května zabývali několikadenním projektem  na téma LES. Většina tříd téma zpracovávala nejen teoreticky, ale hlavně prakticky. Žáci 1. A a 5. třídy jeli do lesoparku Mirakulum, 2. třídy navštívily s ekologickým sdružením Koniklec Modřanskou rokli a do Kunratického lesa se zase vydali třeťáci. Čtvrťáci pak zašli do nedalekého Ďáblického háje.  Všechny získané informace, dojmy a zážitky pak navzájem sdíleli při skupinové práci ve třídách. V úterý 3.6. jsme se při školní prezentaci navzájem seznámili s prací žáků z ostatních tříd a byli jsme velmi překvapeni, co všechno jsme o lese zjistili. Společné výtvory jsou k vidění na nástěnkách v přízemí a 1. patře naší školy.

Mgr. Jana Kratochvílová – za 1. stupeň

Dagmar Rauschová

Comments are closed.