Výuka angličtiny v 8. a 9. ročníku ve školním roce 2014/2015

Žáci 8. a 9. ročníku budou ve školním roce 2014/2015 rozděleni na výuku angličtiny do 4 studijních skupin. Cílem je umožnit kvalitní výuku jak nadaným dětem ( skupina 1 ), tak žákům vyžadujícím individuální přístup ( skupina 4). Skupiny 2 a 3 budou naplněny žáky s přibližně stejnou úrovní znalostí. Nezávisle na způsobu a rychlosti práce v těchto skupinách budou výstupy z 9. ročníku pro všechny žáky naprosto totožné.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.