SETKÁNÍ BEZ BARIÉR

Naše třída 2. A. se koncem října  před podzimními prázdninami vydala na domluvené setkání se žáky Základní školy Jedličkova ústavu u Vyšehradu.

Seznámili jsme se tady se čtyřmi dětmi, které se pohybovaly na vozíčku a na první pohled byly trochu jiné.  Jejich paní učitelka nám je představila a vysvětlila, v čem mají potíže a jak jim pomáhají , jak se učí, aby toho zvládaly samy co nejvíce. My jsme jim zazpívali naše oblíbené písničky. Mají zde svou třídu a také tělocvičnu. V ní  si děti z naší třídy vyzkoušely, jak se na vozíčku jezdí, jak se ovládá a řídí, nakonec závodily ve slalomu.

Společně jsme se všichni nasvačili v divadelním sále a následovala společná výtvarná dílna. Každý žák maloval, jak by trávil svůj volný čas s kamarádem na vozíčku. Hezké obrázky s pomocí paní učitelky vytvořili i naši noví kamarádi, kteří byli celou dobu hodní a my jsme obdivovali, co všechno zvládají. Na památku zajímavého a podnětného setkání si děti vyrobily ještě magnetky.  Před rozloučením  jsme se domluvili, že děti a paní učitelky z Jedličkova ústavu přijedou na oplátku na návštěvu k nám. Doufáme, že se budou u nás cítit také tak dobře a příjemně  jako my u nich.

Další den jsme si ve škole sdělili svoje dojmy a ty nejsilnější zážitky žáci napsali. Kresby ze společného setkání a písemné zážitky jsme umístili na nástěnku, protože 6. 11. bude v naší škole probíhat vernisáž  na téma, jak se v odlišnostech můžeme vzájemně obohacovat.

Jaroslava Hrdličková, třídní učitelka

 

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.