Vernisáž výstavy „Ohleduplnost nejsou žádné čáry.“

Tématem letošního školního roku je etická výchova a učitelé se svými žáky připravili výstavu žákovských prací na toto téma „Ohleduplnost nejsou žádné čáry“. Každá třída se tématu ujala po svém a vznikla pestrá výstava výtvarných a slohových prací.  Naši nejmenší se zaměřili na seznámení s obsahem tohoto nového slova a povídali si o dobru a zlu, o správném a nesprávném chování mezi lidmi. Žáci vyšších ročníků se nechali inspirovat návštěvou výstavy Naše cesta, kde byly ukázky života různě handicapovaných lidí. Tady si vyzkoušeli jízdu na vozíčku, orientaci v prostoru pro slepce, nástup do autobusu pro lidi s pohybovým omezením. Další třída navštívila děti v Jedličkově ústavu, kde se děti podívaly třeba i do výuky. Děti si vyzkoušeli prstovou abecedu, Brailovo písmo, posuňkové dorozumívání. Kreslili ústy, nohou či druhou rukou nebo poslepu.  Zážitky z těchto exkurzí a z vyprávění a diskuse o tom, co je to etika, jsou tématem výstavy, jejíž vernisáž byla 6. listopadu.

Každá třída představila svoje práce ostatním spolužákům a pozvánku na výstavu obdrželi také rodiče, kteří si prohlédli práce svých dětí a jejich spolužáků v následujících dvou dnech.

Poděkování a uznání patří všem učitelům za to, jak s náročným tématem naložili, žákům za jejich nadšení i prezentace a rodičům za jejich zájem.

Věra Staňková

Dagmar Rauschová

Comments are closed.