Informace pro rodiče

Ve čvrtek 4. prosince 2014 odpadají konzultace p. uč. Rauschové. V případě zájmu je možné domluvit si náhradní termín.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.