Volby do Školské rady

Vážení rodiče,

přípravný výbor svolává k volbám členů do Školské rady zákonné zástupce nezletilých žáků. Volby se budou konat 5.1.2015 – 9.1.2015. Hlasovat můžete dvojím způsobem:

1)  Na webu školy ( www.uskolskezahrady.cz) použijete vstup do žákovské knížky a hlasovat můžete  v záložce ANKETY.

2) Zákonný zástupce, který nemá přístup k internetu, může hlasovat přímo ve škole, a to v úterý  6.1.2015  od 16:00  do 19:00   hodin ( konzultační hodiny), v jiných dnech po dohodě s vedením  školy.

Kandidáti do Školské rady:

EVA JAROŠOVÁ ( 40 let) vystudovala pedagogickou školu a následně vyšší odbornou školu. Nyní pracuje v administrativě na Praze 8. Má dvě děti, které navštěvují zdejší školu, a proto ji dění ve škole zajímá.

Mgr. DANIELA ŠVANCAROVÁ ( 37 let) absolvovala v roce 2007 Univerzitu Karlovu v oboru Pedagogika předškolního věku. V současné době pracuje jako vedoucí učitelka v mateřské škole.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.