Informace o přijatých žácích a 2. kole zápisu

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky od školního roku 2015/2016 na naší školu na základě kritéria č. 1 mají toto číslo:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 40

Pro zápis žáků podle kritérií 2. – 5. je v tuto chvíli volných 12 míst, v případě, že se nepřihlásí další žáci, kteří splní kritérium č. 1 – tj., bydliště ve spádové oblasti školy.

Druhý zápis proběhne ve středu 11. 2. 2015 od 15 do 17 hodin. Informace o tom, co je zapotřebí k zápisu přinést naleznete na našem webu.

Po ukončení druhé části zápisu budou zveřejněna čísla všech přijatých dětí do 1. tříd nejpozději do 25. února a další informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Zákonným zástupcům přijatých žáků bude vystaveno rozhodnutí o přijetí pouze v případě, že si o ně požádají.

Správce Webu

Comments are closed.