Ředitelské volno

V pátek 27. února 2015 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z organizační a provozních důvodů. V tento den je možno umístit do školní družiny žáky 1. stupně, kteří do ní běžně nedocházejí. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o využití školní družiny a jejichž děti nejsou ve školní družině zapsáni, aby vyplnili přiloženou přihlášku a doručili ji vedoucí ŠD pí J. Kleperádové buď prostřednictvím svého třídního učitele nebo na e-mail: jaroslava.klepradova@uskolskezahrady.cz.

Děkujeme

PŘIHLÁŠKA ZDE

Správce Webu

Comments are closed.