Třídní projekt 2.A – VENKOV

O životě pra (pra)babiček a pra(pra)dědů se mohou dnešní děti dozvědět jen z vyprávění, ze starých filmů, v muzeu nebo z ilustrací Josefa Lady.

 

Žáci naší třídy přinesli knihy, časopisy, obrázky i staré předměty vztahující se k venkovu. Podle předlohy nakreslili kapli, mlýn, školu, hospodu, ovčín, studnu, kostel, dřevěné chalupy a jiná venkovská stavení a různá hospodářská zvířata. Pak se rozlosovali do skupinek a každá obdržela jedno konkrétní téma: Jak se dělá látka, Jak se zpracovává obilí, Ve světnici, Hospodářská zvířata.

Druhý den jsme společně navštívili Národopisné muzeum v Kinského zahradě. Po pěkné procházce až k Hladové zdi děti hledaly odpovědi na otázky ve svých pracovních listech v expozici Venkov, kde si mohly samy některé exponáty osahat vyzkoušet – např. mědlici na lámání lnu, roztlouct semínka v hmoždíři, podojit krávu na jejím modelu a mnohé další. O venkovském životě se dále více dozvěděly a viděly při prohlídce celého muzea – oblečení, lidové tradice, zvyky atd.

Třetí den skupinky žáků ve spolupráci doplnily pracovní listy na svá zadaná témata a společně s obrázky a s některými donesenými předměty vystavily na nástěnkách na chodbě. Vyhodnotily celý projekt a výsledky své práce žáci naší třídy představil paní ředitelce, kterou jsme pozvali.

Žáky projekt Venkov zaujal a rozšířil jim alespoň částečně povědomí o životě našich předků.

 

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.