Projektové dny 2. stupně – témata

Pozor, pozor! Zápis do jednotlivých projektových skupin proběhne v pátek 24.4. od 7:30 hodin.

Postup je následující – po přezutí v šatně obdrží každý pořadové číslo, které odevzdá ve 2. patře před učebnou matematiky, kde se následně zapíše do zvolené skupiny. Vybírat můžete z následujících témat:

JINAKOST GÉNIŮ

Je rozdíl mezi humanitně a přírodovědně zaměřenými génii?

Pokusíme se zjistit, jak jiní byli nebo jsou lidé mimořádně nadaní v určitém oboru.

Žijí mezi námi –život na vozíku

 • Navštívíme Centrum pro pomoc lidí na vozíku.
 • Zamyslíme se nad bariérami jejich života, nafotíme některé příklady bariér a jejich řešení.
 • Poznáme příběhy některých lidí na vozíku.
 • Zpracujeme prezentaci výsledků našeho pozorování.

 

ŽENY  VERSUS  MUŽI  napříč generacemi

Jsou opravdu „muži z Marsu a ženy z Venuše?“

 • Jaký je rozdíl mezi ženským a mužským myšlením?
 • Co obdivují muži na ženách a čeho si cení ženy na mužích?
 • V čem předčí ženy muže a muži ženy?
 • Co všechno nás spojuje a zároveň rozděluje?

Účesy

Co se dozvíme?

Co je účes …

Co znamená péče o vlasy …

Účesy v dřívější době …

Účesy v jiné kultuře …

Úprava vlasů pro konkrétní příležitost …

Mají účesy z hlediska historie či geografie něco společného?

Jinakost účesu jako klad / zápor.

S dítětem a bez tatínka

-problémy osamělých matek

-návštěva azylového domu

SPORTOVCI

 • Rád/a sportuješ?
 • Zajímá tě život sportovců?
 • Přidej se k nám a poznáš i jinou stránku sportování…
 • Sport není pouze pro zdravé jedince…

Tajemství Montessori

 Co se skrývá pod slovem MONTESSORI

Návštěva The International Montessori School of Prague

Beseda se žáky i s dospělými

Srovnání s běžnou základní školou

Zpracování informací

Hancicapy na vlastní kůži

Návštěva chráněné dílny

Vyzkoušíme, jaký je život beze zraku

Kmeny

Hip hop, Emo, Hardcore, Skate…….

 

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.