Projekt LES VE ŠKOLE, ŠKOLA V LESE

Naše třída 2. A. je zapojena do mezinárodního projektu Les ve škole, škola v lese koordinovaným ekologickým sdružením Tereza. V průběhu celého školního roku se žáci v týmech věnovali badatelské práci v terénu – na školní zahradě, na Okrouhlíku, v lesním biotopu v Botanické zahradě apod. Zjištěné poznatky pak doplňovali formou týmové spolupráce ve třídě vyhledáváním, tříděním a zapisováním dalších informací z knih o přírodě, z encyklopedií, z naučných listů, které si přinesli z domova nebo vypůjčili v knihovně. Pak tvořili plakáty a prezentovali své práce navzájem. Odpovídali na dopisy domácích skřítků Sklíčka, Pískalky, Bavlnky, Větrníka, Pupíka a Hlavenky, kteří se ztratili v lese a potřebovali se v něm vyznat a najít cestu zpět. Děti si vedly lesní deníky, kreslily obrázky lesních zvířátek a popisovaly, kde bydlí, co jí a čeho se bojí. Výtvory jsme pak společně vyvěsili na nástěnky.

Za splnění podmínek projektu v tomto školním roce jsme získali opět certifikát LESNÍ TŘÍDA. Těšíme se, že v něm budeme pokračovat i ve 3. třídě.

Jaroslava Hrdličková, třídní učitelka

Dagmar Rauschová

Comments are closed.