Změna stanov SRPŠ

Vážení rodiče,

jménem výboru SRPŠ vás informujeme o potřebě provedení změn ve stanovách SRPŠ v souvislosti s novou právní úpravou (nový občanský zákoník – zák. č. 89/2012 Sb.).

S účinností od 1.1.2014 byla všechna sdružení založená podle sdružovacího zákona automaticky přeměněna na spolky a takto zapsána do veřejného rejstříku. Spolek má povinnost uvést do souladu s novou právní úpravou svůj název a stanovy. Pro splnění této povinnosti jsme připravili návrh nových stanov, který předkládáme k diskusi.

Své návrhy či připomínky ke stanovám, prosím, zasílejte do 30.6.2015 na email: SRPSuskolskezahrady@centrum.cz

Stanovy budou s přihlédnutím k obdrženým připomínkám rodičů přijaty v průběhu prázdnin zástupkyněmi tříd tak, aby SRPŠ od září 2015 mohlo začít fungovat v nové podobě.

Za výbor SRPŠ: Jitka Mackovčáková

Správce Webu

Comments are closed.