Adaptační dny 6.A

Ve dnech 9. – 10. 9. 2015 proběhly adaptační dny třídy 6. A. První den děti zažily hry a aktivity zaměřené na spolupráci v rámci skupin i celé třídy. Cílem bylo urychlení seznámení dětí (zejména nově příchozích), podpořit spolupráci žáků, mít společný zážitek a užít si legraci. Žáci se učili navzájem se poslouchat, pracovat společně a řešit společný úkol. Druhý den na děti čekaly další aktivity, tentokrát ale více náročnější, ale i zde byla spolupráce na velmi dobré úrovni. Adaptační dny vedené p. Hedvikou Hruškovou a p. uč. Stanislavou Motalovou se celé třídě líbily a už nyní se děti těší na další společné aktivity.

Mgr. Erika Duchková (třídní učitelka 6. A)

 

The gallery was not found!

Dagmar Rauschová

Comments are closed.