Projekt Edison

Stejně jako v minulých letech probíhá tento týden na naší škole projekt Edison. Letos nás navštívili tři lektoři, a to z Brazílie, Rumunska a Japonska. Od úterý do pátku budou naše žáky seznamovat se životem, kulturou, zvyky a tradicemi svých zemí, samozřejmě v angličtině. Děti budou nejen poslouchat, ale aktivně se do besedy zapojí a budou moci konverzovat na různá témata, ptát se na různé zajímavosti apod. Společnými silami pak vytvoří prezentaci. Celý tento týden došlo k úpravě rozvrhu, výuka končí ve 12:40 hodin, odpolední výuka odpadá.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.