Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 – informace

Termíny zápisu:

středa 27. ledna 2016 od 13 do 17 hodin – pro děti s bydlištěm ve spádové oblasti školy

středa 10. února 2016 od 14 do 17 hodin – pro ostatní děti

Zákonní zástupci dítěte přinesou:

  • Žádost o přijetí
  • Dotazník pro rodiče
  • Občanský průkaz zákonného zástupce, který podepisuje žádost o přijetí, resp. doložení trvalého bydliště dítěte
  • Rodný list dítěte
  • Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte – není-li dítě zapsané v OP žádajícího zákonného zástupce

Při zápisu budou překontrolovány údaje v žádosti a dotazníku. Vzhledem k přijímání podle kritérií je zapotřebí doložit bydliště svého dítěte. To znamená, že máte dítě zapsané v OP. Jestliže je bydliště vašeho dítěte odlišné od bydliště v OP, je potřeba přinést potvrzení, které vám o bydlišti vašeho dítěte vydá úřad MČ.

K zápisu se musí dostavit alespoň jeden zákonný zástupce dítěte.

K zápisu se musí dostavit i děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky.

Pro udělení odkladu povinné školní docházky je za potřebí dostavit se k zápisu – jeden ze zákonných zástupců, přinést rodný list dítěte, Žádost o odklad, doporučení pediatra či specialisty a doporučení pedagogicko-psychologické poradny či jiného obdobného centra či lékaře.

Příslušné formuláře najdete v  sekci Škola/Zápis do 1. třídy/Formuláře k zápisu.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.