Oznámení o počtu zapsaných dětí

Vedení školy oznamuje, že ke dni 4. února 2016 eviduje 50 žáků, kteří naplňují kritérium 1, tj. jsou ze spádové oblasti školy. Tím je naplněna kapacita počtu přijímaných dětí do 1. tříd. To znamená, že pro druhý termín zápisu dne 10. února 2016, není volné žádné další místo.

 

Praha 4. února 2016

Správce Webu

Comments are closed.