Pražské poetické setkání – školní kolo

     V úterý 15. března proběhlo v knihovně naší školy v tomto čase rozpuku jara školní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání. Zúčastnili se ho nejlepší recitátoři, kteří postoupili   z 2. až 5. tříd a ze 7. třídy. Mezi diváky bylo několik spolužáků a rodičů, přišla se podívat i paní ředitelka.

Porota (M. Belzová, M. Andrejsová, M. Berousková, J. Hrdličková) neměla lehkou úlohu rozhodnout se pro reprezentanty naší školy do obvodního kola Prahy 8. Po zvážení všech kritérií kvalitní recitace nakonec zvolila tyto postupující : Amálie Pancová (3.A), Zuzana Sadílková (3.A), Petra Švancarová (5.B), Michaela Staňková (4.B).

Dík a pochvala patří všem recitátorkám a recitátorům za to, že svým hezkým vztahem k poezii obohatili toto setkání.

Jaroslava Hrdličková

The gallery was not found!

Dagmar Rauschová

Comments are closed.