Po stopách naší historie – výlet na Pražský hrad

Dne 29.4.2016 jsme společně navštívili v rámci projektu Naše vlast Pražský hrad.

Prohlídku jsme zahájili na Loretánském náměstí výkladem o Loretě. Dostalo se nám milého pozvání od samotného pana ředitele k prohlídce vnitřního komplexu budov. Obdivovali jsme tak krásný barokní kostel Narození Páně, Svatou chýši i věž s hodinami a světoznámou zvonkohrou. Na Hradčanském náměstí nás paní učitelka upozornila na Arcibiskupský, Salmovský, Schwarzenberský a Toskánský palác. U sochy T.G.Masaryka jsme pozorovali výměnu Hradní stráže. Po malé přestávce na terase s výhledem na Prahu na nás čekalo první nádvoří se vstupní branou z dob Marie Terezie, které bývá dějištěm mnoha ceremoniálů. Zápasící giganti vypadali opravdu mohutně. Matyášova brána nás vpustila na druhé nádvoří s Kohlovou fontánou a kaplí svatého Kříže. Na třetím nádvoří nás zaujal 16m vysoký a 110 tun vážící žulový monolit, socha sv. Jiří, Starý královský palác, Vladislavský sál a katedrála svatého Víta. Naší pozornosti neunikly ani Jiřský klášter a bazilika svatého Jiří. Velmi se nám zalíbila jména věží Adam a Eva. Daliborka se svým vězením by jistě také stála za pozornost. Odměnou za naši pozornost při výkladu nám byla návštěva Muzea hraček.

Třídy 1.A a 4.C

Třídní učitelky Johanka Zummerová a Dana Kotíková

The gallery was not found!

Dagmar Rauschová

Comments are closed.