Projekt Naše vlast

Tento školní rok proběhl na naší škole zajímavý projekt, který jsme nazvali „Naše vlast a odkazy na její kulturní díla a památky“. Pod tímto názvem se skrývají informace o kulturních památkách Prahy a i celé České republiky. Jednotlivé třídy zpracovávaly různá témata. Žáci navštívili řadu muzeí, výstav a podnikli výpravy na zajímavá místa Prahy i jejího okolí. Nezapomnělo se ani na významné osobnosti české historie, jako je Karel IV., Jan Amos Komenský, Jiří Trnka, Božena Němcová mnoho dalších. Na nástěnkách se objevily kvízy, otázky, grafy a zpracovaná data. Ačkoliv byla práce nelehká, tak se dětem díky vedení třídních učitelů práce vydařila.

The gallery was not found!

Dagmar Rauschová

Comments are closed.