Pasování na čtenáře

Ve dnech 9. a 10.6. proběhlo ve třídách 1.A a 1.B pasování na čtenáře. Naši prvňáčci tak mohli předvést svým rodičům, prarodičům a spolužákům, jaký pokrok během celého roku udělali. Prošli si postupným osvojováním písmenek, hláskováním slov i závěrečnou etapou plynulého čtení. Kromě čítanky již zvládli i své první knížky.

Po přečtení vybraných textů čekala na děti slavnostní chvíle – pasování. Této milé povinnosti se ráda ujala paní zástupkyně Věra Staňková. Třídní učitelé stvrdili tento významný akt předáním pasovací listiny. Každým rokem jsme svědky malého zázraku, kdy se z malých předškoláků během jednoho školního roku stávají zkušení školáci. Jsme rádi, že se v příštím školním roce můžeme těšit na další.

Třídní učitelé Johanka Zummerová a Miroslav Švehla

The gallery was not found! The gallery was not found!

Dagmar Rauschová

Comments are closed.