ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016- 2017

Dle rozhodnutí ředitelky školy ze dne 6.9.2016, č.j. ZŠ/2016/94, byly do školní družiny přijaty všechny děti, jejichž zákonní zástupci odevzdali v termínu přihlášku do školní družiny.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.