Život dětem – poděkování

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům i zaměstnancům Základní školy, U Školské zahrady 4, Praha 8
za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2016 a finanční částku 8 600 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz

zivotdetem-large

Správce Webu

Comments are closed.