• 30. listopadu 2016
  • dagmar-rauschova
  • 2. A, 5. C
  • 0

Japonské dopoledne

V úterý 22. a ve středu 23. listopadu nás navštívili japonští umělci. Tatínek našich spolužáků se zabývá výrobou loutek, maminka je výtvarnice a dva byli hudebníci. Do třídy vstoupili za doprovodu příjemné hudby a krátkého představení loutek. Všichni jsme byli mile překvapeni a těšili jsme se na výrobu vlastní loutky.

Jednotlivé komponenty k výrobě loutky byly pro nás již připraveny a my jsme se mohli dát do práce. Hotová loutka vypadala jednoduše, ale při samotné práci jsme zjistili, že její výroba není zrovna nejjednodušší. Po celou dobu jsme poslouchali japonskou hudbu.

S hotovými loutkami jsme si hráli a divili se, co všechno můžeme pomocí nich předvést. Utvořili jsme si skupinky a hráli divadlo – pantomimu, stále za doprovodu hudby, ostatní děti hádaly téma předváděného příběhu.

Celé dopoledne se nám moc líbilo, vyrobené loutky jsme si odnesli domů. I na vystoupení japonských hudebníků budeme dlouho rádi vzpomínat.

Žáci 2. A a 5. C

Dagmar Rauschová

Comments are closed.