Jarmark řemesel

 Žáci devátých tříd navštívili 3. 11. 2016 Jarmark řemesel, který pořádá každoročně Střední škola COPTH na Praze 9. Celá akce byla pojata jako přehlídka učebních oborů středních škol na území hl. města Prahy. Prezentovaly se obory jako  kovář, truhlář, kuchař, cukrář, zlatník, kosmetička, aranžérka aj.

Žáci procházeli postupně výstavními stánky v areálu školy. V každém z nich si mohli dané řemeslo i prakticky vyzkoušet a soutěžili zároveň o ceny. Tak např. pracovali se dřevem, pájeli, vyráběli kovové šperky, pekli palačinky, zdobili perníčky, poznávali exotické druhy koření, aranžovali květinové vazby, podíleli se na tvorbě účesů a líčení, učili se správnou techniku fotografování.

Akce žákům pomohla rozšířit si obzor při volbě jejich budoucího povolání a    nastínila možnost uplatnění absolventů jednotlivých řemesel na trhu práce.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.