Pražské poetické setkání

Prvního březnového dne proběhlo již tradičně školní kolo soutěže Pražské poetické setkání, kterého se zúčastnili vybraní recitátoři z 2. až 7. tříd. Pozvání přijali také rodiče některých z nich.

V úvodu zarecitovali odvážní žáci z 1. třídy (Matouš Novák, Nela Čermáková a Bety Hlavačková), kterým se nesoutěžní přednes před publikem vydařil.

Nelehký úkol rozhodnout o nejlepších recitátorech ze tří soutěžních kategorií měla porota ve složení: Markéta Berousková, Michaela Belzová, Miroslav Švehla a Jaroslava Hrdličková.

V první kategorii zvítězila Vendula Vlčková (3. B), 2. místo obsadila Zuzana Vančurová (2. B) a 3. místo získala Jana Heringová (2. A). Vítězkou druhé kategorie se stala Michaela Staňková (5. B), 2. místo získala Klára Zeizingerová (5. A) a 3. příčku obsadila Lenka Cvejnová (5. B). Ve třetí kategorii udělila porota diplomy všem třem zúčastněným recitátorkám v tomto pořadí: 1. místo – Ema Zimovjanová, 2. místo – Adéla Johová, 3. místo – Magdaléna Hulešová. Do obvodního kola postupují první dvě místa z první a druhé kategorie a vítězka ze třetí kategorie.

Nejúspěšnější recitátoři získali kromě diplomů hodnotné knihy poezie a pěkné zápisníky a všichni recitátoři dostali malou odměnu.

Uznání a poděkování patří všem zúčastněným recitátorům a recitátorkám za jejich hezký vztah k poezii, za čas a úsilí, které věnovali přípravě na školní kolo a za to, že svým přednesem básní kulturně obohatili společné setkání.

Jaroslava Hrdličková

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.