Informace o přijatých žácích

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky od školního roku 2017/2018 na naší školu mají toto číslo:

19 10 11 17 26 2 12 33 7 13
1 31 38 21 30 16 5 8 9 24
25 23 6 39 71 37 32 22 40 20
18 34 15 29 27 73 68 44 74 28
78 14 49 61 58 67 76 36 82 50

 Zákonným zástupcům přijatých žáků bude vystaveno rozhodnutí o přijetí pouze v případě, že si o ně požádají.

 Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Termíny pro seznamovací hodiny pro budoucí prvňáčky:

středy 3. 5., 10. 5., 17. 5., 31. 5. vždy od 15,00 do 15,45
Třídní schůzky pro rodiče:

středa 14. 6. 2017 od 17 hodin (přihlášení do ŠD)

 

Praha 27. 4. 2017

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.