Návštěva v Poslanecké sněmovně ČR

V pondělí 27.3. se naše 8. třída zúčastnila Dětské konference v Poslanecké sněmovně ČR. V hlavním jednacím sále si žáci vyzkoušeli práci poslanců- někteří naše počínání přímo sledovali. Přednesli jsme své pozměňovací návrhy k novele školského zákona- části týkající se přijímacích zkoušek na SŠ. V rozpravě jsme pak museli své návrhy před ostatními žáky z jiných škol obhájit, přesvědčit o jejich smysluplnosti ostatní. Následovalo hlasování. Na závěr jsme se sešli k besedě se samotnými poslanci, kteří nám dali zpětnou vazbu. Zhodnotili a pochválili naše úsilí, vyjádřili své postoje k jednotlivým návrhům a  odpovídali na naše dotazy. Akce se velmi vydařila, žáci zblízka poznali, jak funguje v našem státě demokracie. 

Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci i za odvedenou poctivou přípravu. 

 

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.