Výlet do středověku

Dne 16.5. třídy 5.B a  5.C  šly na nový program pro školy, který byl  veden formou divadla. Jeho cílem bylo si  uvědomit  uspořádání Nového Města pražského a pochopit historický vývoj, který ovlivnil podobu Prahy. Představení  se uskutečnilo v budově Muzea  hl. města Prahy .

Nedílnou součástí byla i postava Karla IV. a setkání s jeho osobností. Žáci se naučili vítat Karla IV, poznávali hrou  různá dobová povolání, zakreslovali do mapy nové stavby.

Divadelní představení bylo po celou dobu hravé, aktivní. Po celou dobu herci  s dětmi pracovali, vytvořily  se  skupiny, které podle pokynů herců plnily úkoly.  Děti byly i převlečené do jednoduchých kostýmů  středověku.

Na závěr byla dětem promítnuta prezentace staveb z doby Karla IV.

Všem se program líbil.

Stanislava Motalová, Dana Kotíková

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.