Čtenářská dílna s rodiči (2. A)

Jak užitečné a příjemné může být setkání s knihami, zažili žáci 2. A se svými rodiči. A jak to probíhalo?

Jedno pozdní odpoledne se sešli rodiče, kteří si udělali čas, se svými dětmi a s třídní učitelkou. Někteří z rodičů, kteří nemohli odpoledne, přišli týž den ráno do výuky zapojit se do čtenářské dílny s celou třídou.

Účastníci čtenářské dílny se nejdříve seznámili s jejím obsahem, cílem a  s jejími pravidly.  Našli si pohodlné místo na tiché čtení úryvku z knihy, kterou si vybrali z asi dvaceti přinesených titulů od Josefa Lady,  jehož kulaté výročí narození i úmrtí si v letošním roce připomínáme.  Svoje čtenářské zážitky pak sdíleli v komunitním kroužku.

V další části se rodiče střídali v předčítání kapitoly Nový domov z knihy O chytré kmotře lišce. Každý žák přečetl nahlas  kousek z textu. Pak maminka nebo tatínek se svým dítětem písemně zpracovávali na pracovním listu různá zadání, která předpokládala porozumění obsahu přečteného. Například řešili, co znamená staré lidové slovo „žoužel“, jaké vlastnosti měla liška apod.  Své odpovědi pak všichni zase sdíleli v komunitním kroužku. Děti následně vypravovaly, jak by se zachovaly jinak, než to udělala liška. Kdo měl hotovo, namaloval lišku.

Závěrem se mohl každý vyjádřit, jaké měl zážitky ze společného čtenářského setkání. Zaznělo mj. , že děti se cítily dobře, že tatínek nebo maminka četl/a moc hezky; rodičům bylo příjemné, že mohli v klidu číst se svými dětmi a sdílet své zážitky s ostatními.

Jaroslava Hrdličková

Erika Duchková

Comments are closed.