Návštěva farnosti sv. Vojtěcha

V úterý 14. listopadu 2017 jsme se třídou 6. B navštívili Římskokatolickou farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha – Nové Město. Měli jsme příležitost blíže se seznámit s technikou nástěnné malby. Pan Koželuh nám ukázal práci restaurátora, vysvětlil nám rozdíl mezi technikou freskové a nástěnné malby.

 

Erika Duchková

Comments are closed.