Návštěva kostela sv. Terezie

Kostel sv. Terezie slaví v těchto dnech 80 let od svého otevření. Na toto výročí jsme do kostela sv. Terezie byli pozváni a v úterý 31. října 2017 jsme pozvání využili.

Uvítal nás pan farář, usadili jsme se do lavic a poslouchali jeho vyprávění o historii kostela.  Rozdělili jsme se  do skupin a každá skupina vyplňovala pracovní list s otázkami a úkoly, které jsme hledali po celém kostele. Vystoupali jsme na kůr a spočítali jsme 45 schodů. Také jsme si poslechli zvonkohru, podívali se do zákristie a přivoněli ke kadidlu.

Při odchodu se s námi hezky rozloučili a dostali jsme malé dárky.

Návštěva kostela sv. Terezie se nám velmi líbila.

žáci 3. A a 4. A

Erika Duchková

Comments are closed.