Návštěva kostelu sv. Terezie (5. A)

Ve středu 1. listopadu 2017 jsme navštívili kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích v rámci 80. výročí jeho posvěcení. Seznámili jsme se s panem farářem, který nám řekl o historii kostela, a potom jsme vyplňovali pracovní listy. Podívali jsme se do zákristie a na kůr. Pustili nám i zvonkohru. Všem se nám to moc líbilo.

Lucie Citterbartová (5. A)

Erika Duchková

Comments are closed.