VOLBA ZÁSTUPCE RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,

přípravný výbor svolává k volbám členů do Školské rady zákonné zástupce nezletilých žáků. Volby se budou konat 11. 12. 2017 – 22. 12. 2017. Hlasovat můžete dvojím způsobem:

1)  Na webu školy (www.uskolskezahrady.cz) použijete vstup do žákovské knížky a hlasovat můžete  v záložce ANKETY.

2) Zákonný zástupce, který nemá přístup k internetu, může hlasovat přímo ve škole, a to ve čtvrtek  14. 12. 2017  od 16:00  do 18:00 hodin (vánoční jarmark), v jiných dnech po dohodě s vedením  školy.

Kandidáti do Školské rady se představují:

1) Pan Tomáš Volek

„Dobrý den,

jmenuji se Tomáš Volek. Jsem bývalým žákem školy, kterou aktuálně navštěvují i mé dvě děti, a to na obou jejich stupních. Původně jsem o kandidatuře na členství ve Školské radě vůbec neuvažoval, a to především proto, že jsem považoval za vhodnější, aby tuto funkci vykonávala osoba, která se aktivně věnuje problematice školství a vzdělávání. Nicméně jsem byl v minulých dnech opakovaně osloven některými z Vás, abych kandidaturu přijal a to s argumentem spočívajícím v garanci pragmatického přístupu a zdravého selského rozumu mou osobou při řešení případných problémů naší školy. Nad rámec více méně formálních povinností souvisejících s výkonem funkce bych rád dle svých možností přispěl ke stabilizaci personálního obsazení učitelského sboru. Považuji to za zcela zásadní proto, aby nedocházelo ke snižování kvality výuky a škola nadále zůstala prostředím otevřeným, přátelským, tedy školou rodinného typu.

S pozdravem a přáním příjemného dne“

2) Paní Zuzana Slabá

má na škole dvě děti, v 5. a 6. třídě. Je velmi dobře informovaná o školních záležitostech a aktivně se o dění ve škole zajímá. Pracuje v administrativě. Je vhodnou kandidátkou pro funkci ve školní radě.

Věra Staňková

Comments are closed.