Tolerance a porozumění (prožitkové vzdělávání)

Ve úterý 30. ledna 2018 se žáci osmých ročníků zúčastnili projektu Tolerance a porozumění, který byl prezentován neziskovou organizací Fórum pro prožitkové vzdělávání (www.forumppv.cz). Hlavním posláním této organizace je rozvoj prožitkových vzdělávacích metod a jejich využívání při prevenci sociálně patologických jevů.

Herecký tým odehrál představení, v rámci kterého se hlavní postava dostala do komplikovaných situací. Herci poté celé představení hráli  znovu, žáci však měli možnost jeho děj kdykoli zastavit a jednání hlavního hrdiny upravovat. Žáci touto cestou mohli vnímat intenzivněji sdělení obsažená ve sledovaném představení oproti klasické školní výuce. Program byl velmi přínosný a zábavný.

Erika Duchková

Comments are closed.