Návštěva památníku Terezín

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se žáci osmých a deváté třídy účastnili exkurze do Terezína. Cesta autobusem utíkala velmi rychle, a to díky příjemnému průvodci Tomášovi, který si připravil vědomostní soutěž Riskuj ze znalostí historie 2. světové války. Počasí nám přálo, měli jsme možnost malé procházky, průvodci nám představili areál Terezína a závěrem jsme navštívili muzeum.

Jak na děti Terezín zapůsobil, si můžete přečíst o něco níže.

…zjistil jsem, jak hrubě a nelidsky se s vězni zacházelo…celý Terezín na mě působil depresivně a strach vězňů byl cítit všude…

…muselo to být strašné doopravdy v  té době…překvapilo mě, že se podařilo utéct jenom třem lidem…

…působilo to na mě strašidelně, když to člověk vidí na vlastní oči…

…byl to pro mě hodně nepříjemný pocit, protože jsem zjistil, jaké zde měli lidé podmínky, bylo mi jich líto…

… tehdy to muselo být opravdu strašné, ta vězení, krematorium…horší atmosféra by byla, kdyby třeba nesvítilo slunce a bylo zataženo, zima a déšť…

…přišlo mi hrozné, že rodiny hlídačů měly své domy, bazén a kino, zatímco vězni neměli nic…

…myslím si, že je důležité, aby každý člověk tam jel a aby si uvědomil, jak si žijeme dobře…

…pocit, že bychom tam čekali na smrt, si nedokážeme mnohdy představit…

…lidi si nemohli vybírat a byli rádi, že dostali najíst, děti pracovaly všechny…

…cítil jsem smutek…všude…

Erika Duchková

Comments are closed.