Ohlédnutí za poetickým setkáním

Počátkem března proběhlo školní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání, kterého se zúčastnilo celkem 16 úspěšných recitátorů z třídních kol: Rosolovská,  Citterbartová E., Hlavačková, Boháčová, Novotná, Hajná, Zeizingerová, Vančurová, Staňková, Růžencová, Naidrová, Děkanová, Pancová, Šťovíčková, Fedoryshyn a Šidlichovská.

V porotě kromě dvou pedagogů zasedl i zástupce z řad rodičů. Zazněla pestrá směsice básní a porota měla velmi nesnadný úkol vybrat postupující do obvodního kola, těmi byli nakonec vyhlášeni tito recitátoři: Ema Zeizingerová, Veronika Hajná, Amálie Pancová a Ema Naidrová. Vítězky kromě diplomů a gratulace obdržely básnické knižní tituly, drobné odměny dostali i ostatní zúčastnění.

Všem patří poděkování za odvahu vystoupit,  za hezký vztah k poezii a zároveň za vytvoření příjemné atmosféry odpoledního  setkání.

Koncem března se konalo obvodní kolo v DDM Spirála v Praze 8, naše recitátorky v silné konkurenci sice nepostoupily do krajského kola, ale reprezentovaly naši školu na velmi dobré úrovni, za což jim děkujeme. Odnesly si odsud velmi cenné zkušenosti.

Krásné jaro vám všem a nezapomeňte na chvilky s poezií.

Mgr. Jaroslava Hrdličková

Erika Duchková

Comments are closed.