Zápisové lístky

Vydání zápisových lístků (pro zákonné zástupce žáků 9. třídy a žáků 5. a 7. třídy hlásících se na víceletá gymnázia)

Zápisové lístky budou vydávány na základě ověření totožnosti a proti podpisu

ve středu 11. 4. 2018 mezi 14.00 – 18.00

ve čtvrtek 12. 4. 2018 mezi 8.00 – 10.00

ve sborovně ZŠ nebo po dohodě v jiném termínu.

Mgr. Jana Novotná (výchovná poradkyně)

Erika Duchková

Comments are closed.