Návštěva Poslanecké sněmovny

V pondělí 23. dubna se naše škola již potřetí zúčastnila dětské konference v Poslanecké sněmovně. Žáci 8. tříd se nejdříve ve škole připravovali na diskuzi na téma obecných referend. V jednacím sále Poslanecké sněmovny si pak v rámci rozpravy vyměňovali názory s žáky dalších škol a vyslechli si postoje i samotných poslanců, kteří přijali pozvání. Rozprava vyústila v hlasování o podobě nového zákona o obecných referendech.

Žáci si vyzkoušeli práci poslanců, uvědomili si, v čem spočívá a jak funguje demokracie v naší republice. Viděli i samotné prostory, kde se poslanci scházejí a rokují.

Akce byla opět velmi přínosná a vydařená. Děkujeme organizátorům – nadaci Modrá rybka.

Mgr. Marie Mrázková

Erika Duchková

Comments are closed.