Přírodovědné aktivity ve Stromovce – 2. A, 2. B

Jednoho dne v posledním dubnovém týdnu jsme se vypravili z lavic ven – do Stromovky – na poznávání přírody všemi smysly, počasí nám velmi přálo.

Nejprve jsme za úplného ztišení naslouchali ptačímu zpěvu, pak jsme určovali ptáky za letu i ve větvích stromů (např. holuba hřivnáče, straku, drozda apod.). S úžasem jsme pozorovali veverky, prošli jsme se kolem rybníčků, kde v rákosí hnízdil pár labutí, ve vodě i na břehu jsme viděli lysky černé, kachny divoké, slípky zelenonohé apod.

Ve skupinkách vytvořených z obou tříd plnili žáci badatelské úkoly pomocí sběratelských krabiček se zvětšovacím víčkem, kam dávali opatrně pinzetou nasbíraný hmyz či různé rostlinné části, které hledali na svém stanovišti. O své zážitky, „úlovky“ a vyzkoumané poznatky se skupinky navzájem podělily. S ruční lupou zvětšující 20 – 40 krát žáci nadšeně pozorovali kůru stromů, žilkování listů apod.

Ve Stromovce nám bylo velmi dobře a jarní příroda nám poskytla nejen krásné a zdravé prostředí, ale i možnost více a podrobněji zkoumat přírodu.

Mgr. Jaroslava Hrdličková

Erika Duchková

Comments are closed.