Přírodovědná otevřená akce „ŽÁCI BADATELÉ – Z LAVIC VEN!“ tříd 2. A, 3. A, 3. B, 5. A

Ve dnech 22. – 24. května úspěšně proběhla dosud nejrozsáhlejší akce, která byla společně připravovaná, naplánovaná a realizovaná týmem několika učitelů z 1. stupně zapojených do projektu EU Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA i s jinými ekologickými středisky, zaštítěná MŠMT. Cílem celého dvouletého projektu je zajistit podmínky pro podnícení žáků ve smyslovém vnímání přírody, v celoročním  pozorování jejích proměn, motivovat je k jejímu hlubšímu zkoumání a poznávání v různých kontextech  a vytvářet v nich potřebu její ochrany i v budoucnosti.

Žáci zapojených tříd 2. A, 3. A, 3. B a 5. A byli promícháni do 10  skupin. Na pomoc pro každou skupinu jsme přizvali patrony z 9. třídy, kteří se své zodpovědné role dobře ujali. Tým učitelů připravoval 10 stanovišť v terénu: v horní části lesoparku Okrouhlík rozmístil 5 poznávacích aktivit a v dolní části 5 badatelských aktivit. Příklady těchto aktivit: přiřazování stop zvířat k jejich názvům, vytváření dvojic z  obrázků lesních zvířat a příslušného odborného textu, určování stromů, ochutnávání různých plodů poslepu, pozorování a určování květů a hmyzu pod lupou, chytání pavouků lapačem, frotáž kůry, měření průměru pařezů a počítání jejich stáří podle letokruhů, zkoumání kůry stromu ručním mikroskopem atd.  Veškeré badatelské pomůcky jsme získali z prostředků SRPŠ, za což velmi děkujeme. Všechny skupiny žáků se postupně vystřídaly na všech stanovištích.  Žáci – badatelé psali poznámky, vyplňovali kvízy, zkoumali pomocí badatelských pomůcek, kreslili obrázky a spolupracovali.

Šlo o otevřenou akci, na kterou se přišli podívat hosté: Jan Froněk ze vzdělávacího centra TEREZA, paní učitelka Jeřábková ze Základní školy v Horních Počernicích zařazené do sítě Ekoškol a někteří rodiče. Počasí nám přálo, otevřená akce proběhla v klidu, v krásném přírodním prostředí, s badatelským úsilím a nadšením žáků. Další den žáci se svými učiteli vyhodnotili a zapsali své zážitky a poznatky, které jsou vyvěšené spolu s popisem jednotlivých aktivit a s několika fotografiemi na nástěnce v přízemí školy.  Rádi budeme i nadále chodit z lavic ven do přírody.

Tým kolegiální spolupráce v přírodovědné gramotnosti:

Ing. Jaroslava Hrdličková, Mgr. Johanka Zummerová. Mgr. Petra Hejduková,  Mgr. Miroslav Švehla

Erika Duchková

Comments are closed.