Přírodovědné aktivity v Ďáblickém háji

Ve čtvrtek 14. června třídy 3. A a 5. A pokračovaly ve spolupráci výletem do Ďáblického háje. Náplň dopoledne si tentokrát přichystali žáci z páté třídy. Ze sedmi aktivit děti následně vyzkoušely dvě. První činností bylo stavění domečků z přírodnin. Všichni stavitelé však museli použít materiál, který dokázali bezpečně určit. Součástí úkolu byla i příprava prezentace. Následovala druhá aktivita – poznávání přírodnin hmatem. Vylosované skupiny si vzájemně předkládaly přírodniny k určení. Dopoledne velmi rychle uteklo. Slíbili jsme si, že další nápady využijeme při budoucích výpravách.

Mgr. Johanka Zummerová, Mgr. Petra Hejduková

Erika Duchková

Comments are closed.