Adaptační dny – 6. A/6. B

Na začátku září jako každý rok proběhly adaptační dny šestých ročníků v Ďáblickém lese a na Okrouhlíku (5.-6. 9. 6.A, 10.-11. 9. 6.B). Cílem bylo urychlit zapojení nových žáků a podpořit kohezi třídy. Žáci zažili hry a aktivity na spolupráci v rámci smíšených dvojic, skupin i celé třídy. Počasí vyšlo krásně, žáci zvládli spolupráci ve všech případech, dokázali reflektovat i její kvalitu. U obou tříd se podařilo naplnění cíle, žáci se více poznali, užili si společný čas i mimo organizované aktivity. Program probíhal v příjemné atmosféře a hodnocení na závěr vyznělo pozitivně.

Hedvika Hrušková (školní pedagog)

Erika Duchková

Comments are closed.