1968 – doprovodný program Národní galerie

V úterý 5. února 2019 se žáci 9. A zúčastnili vzdělávacího programu 1968, který za pomocí aktivit dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky nabídl žákům pohled na rok 1968 očima konkrétních postav.

Když se obyčejné životy propletou s velkými dějinami, přináší to s sebou rozhodnutí, při kterých se ukazují povahy a lámou charaktery. Srpen 1968 takovým časem byl. Co znamenaly události roku 1968 pro obyčejné obyvatele jednoho činžáku? Jak se změnily jejich životní plány a představy?

Ve hře v roli si uvědomili, jaké dosahy měla invaze na obyčejné lidi, jaké problémy museli řešit a jaké důsledky vnesla do naší společnosti. Měli možnost se interaktivní formou seznámit s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou. Byli schopni samostatně kriticky reflektovat společenskou skutečnost našich dějin.

I přes delší časovou dotaci si žáci program s lektorkami ze společnosti Post Bellum užili.

Mgr. Erika Duchková (třídní učitelka 9. A)

Erika Duchková

Comments are closed.