Vydání zápisových lístků (pro žáky 9. tříd a žáky 5. a 7. tříd hlásících se na víceletá gymnázia)

Zápisové lístky budou vydávány zákonným zástupcům žáků 9. tříd a žáků 5. a 7. tříd hlásících se na víceletá gymnázia na základě ověření totožnosti a proti podpisu ve středu 3. dubna 2019 mezi 15.30 – 17.30 hod ve sborovně ZŠ nebo po dohodě v jiném termínu.

Jana Novotná (výchovná poradkyně)

Erika Duchková

Comments are closed.